Χασιώτης Λογιστικές Υπηρεσίες

Οργάνωση, τήρηση και επίβλεψη
Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Αναλαμβάνουμε την οργάνωση, τήρηση και επίβλεψη του λογιστηρίου στην έδρα της επιχείρησής σας ή στα γραφεία μας. Επίσης μπορούμε να σας παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης σας καθώς και σχεδιασμό εξατομικευμένου οικονομικού πλάνου με στόχο την εξυγίανση της από παλαιότερες οικονομικές εκκρεμότητες.

Η φιλοσοφία μας είναι να βοηθήσουμε τον επιχειρηματία

Τα τελευταία χρόνια , ένας κατακλυσμός από αναρίθμητα νομοθετήματα, πολλές φορές αλληλοσυγκρουόμενα μεταξύ τους, πολλές διατάξεις των οποίων καταργούνται ή μεταβάλλονται πριν στεγνώσει το μελάνι του τυπογραφείου, έχουν οδηγήσει τον επιχειρηματία σε προφανή σύγχυση, άγνοια και ανασφάλεια.

Η φιλοσοφία μας είναι να βοηθήσουμε τον επιχειρηματία στην λήψη των σωστών αποφάσεων για την προώθηση των επιχειρηματικών του σχεδίων και την οικονομική του ανάπτυξη.

Λογιστικές
Υπηρεσίες

πολυετή εμπειρία

Φορολογικές
Υπηρεσίες

αποφεύγονται οι φορολογικοί κίνδυνοι

Διαχείριση
Μισθοδοσίας

βρείτε τις καλύτερες λύσεις

Συμβουλευτικές
Υπηρεσίες

μπορούμε να βοηθήσουμε

Λογιστικές Υπηρεσίες

πολυετή εμπειρία

Αναλαμβάνουμε την οργάνωση, τήρηση και επίβλεψη του λογιστηρίου στην έδρα της επιχείρησής σας ή στα γραφεία μας. Επίσης μπορούμε να σας παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης σας καθώς και σχεδιασμό εξατομικευμένου οικονομικού πλάνου με στόχο την εξυγίανση της από παλαιότερες οικονομικές εκκρεμότητες.

Φορολογικές Υπηρεσίες

Χασιώτης Λογιστικές Υπηρεσίες

Oι επαγγελματικές φορολογικές υπηρεσίες Μας συνεπάγονται τον προσεκτικό έλεγχο κάθε εταιρικής συναλλαγής και προσδιορισμό των φορολογικών συνεπειών και ειδικά στα πρώτα επιχειρηματικά στάδια μιας επένδυσης.Καθώς οι αλλαγές στην Φορολογική νομοθεσία είναι ραγδαίες τόσο σε τοπικό όσο και παγκόσμιο επίπεδο, μόνο οι οικονομικές μονάδες που έχουν συγκεκριμένο πλάνο στρατηγικής διαχείρισης τωv φόρων ελπίζουν να μην υποστούν τις συνέπειες της παγκόσμιας ύφεσης.

Διαχείριση
Μισθοδοσίας

βρείτε τις καλύτερες λύσεις

για την έκδοση της μισθοδοσίας σας, σημαίνει τη διασφάλιση της εταιρείας σας έναντι όλων των καθημερινών αλλαγών των νόμων γρήγορα, σωστά και αποδοτικά, αποφεύγοντας άσκοπη δαπάνη χρόνου και χρήματος. Εμείς θα σας βοηθήσουμε να βρείτε τις καλύτερες απαντήσεις για τη δική σας μοναδική περίπτωση.Η ομάδα μας αποτελείται από τα πλέον έμπειρα στελέχη, οι οποίοι έχουν βαθιά γνώση του αντικειμένου και είναι σε θέση να υποστηρίξουν και τα πλέον απαιτητικά project σας. Οι υπηρεσίες μισθοδοσίας που προσφέρομε μπορεί να είναι inhouse και outsourced.

Συμβουλευτικές
Υπηρεσίες

μπορούμε να βοηθήσουμε

Εντοπίζουμε αδυναμίες και πλεονεκτήματα και προτείνουμε λύσεις άμεσες και αποτελεσματικές, με τελικό στόχο τη μεγιστοποίηση της αξίας των επιχειρήσεων. Οι έμπειροι φορολογικοί σύμβουλοι επιχειρήσεων του γραφείου μας είναι εφοδιασμένοι με γνώσεις και εμπειρίες ικανές να βοηθήσουν τους πελάτες μας, να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις προκλήσεις και να βελτιώσουν την ανάπτυξη και την αποδοτικότητα τους..

Chasiotis Accounting solutions

Αν θέλετε να επιτύχετε…

  • Αφιερώστε χρόνοΝα αφιερώνετε τον χρόνο σας σε εκείνες τις λειτουργίες που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη της επιχείρησής σας
  • Σύμβουλο αρωγόΝα έχετε έναν σύμβουλο αρωγό σε κάθε βήμα σας που να σας δίνει καινοτόμες λύσεις βασισμένες στην εκτεταμένη εμπειρία του καθώς και σε ένα ευρύ φάσμα από πολλούς κλάδους της αγοράς.
  • Πλήθος αναφορώνΝα σας παρέχουμε πλήθος αναφορών βασισμένες στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της παγκόσμιας αγοράς

Subscribe to newsletter

Εισαγάγετε τα στοιχεία σας για να παραλάβετε επιχειρηματική έμπνευση, λύσεις με εξέλιξη και συμβουλές συμβουλών στα εισερχόμενά σας.