Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Σχεδιασμός - Σύνταξη - Εφαρμογή - Έλεγχος
Chasiotis Accounting Solutions > Υπηρεσίες > Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και εξελισσόμενο περιβάλλον, οι παράμετροι που το επηρεάζουν αλλάζουν με ραγδαία ταχύτητα, ενώ το κανονιστικό πλαίσιο γίνεται αυστηρότερο. Εμείς γνωρίζουμε τι απαιτείται σήμερα για τις επιχειρήσεις, προκειμένου να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν.

Οι έμπειροι φορολογικοί σύμβουλοι επιχειρήσεων του γραφείου μας είναι εφοδιασμένοι με γνώσεις και εμπειρίες ικανές να βοηθήσουν τους πελάτες μας, να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις προκλήσεις και να βελτιώσουν την ανάπτυξη και την αποδοτικότητα τους.

Strategy

Management Consulting
Business Administration Consulting
Έρευνα και στατιστική ανάλυση της εμπορικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων
Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plan)
Μελέτες Βιωσιμότητας
Μελέτες για τη λήψη τραπεζικών χρηματοδοτήσεων
Διοίκηση έργων και Αναπτυξιακά προγράμματα
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Marketing & Franchising
Παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου (internal audit)
Επισκόπηση κανονιστικής συμμόρφωσης (regulatory compliance)
Συμβουλές ανάπτυξης & Αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων (CRM, ERP)

Financials

Αξιολόγηση οικονομικών συνθηκών
Έρευνα αγοράς και παροχή πληροφοριών για νέα χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες
Αναζήτηση χρηματοοικονομικών προϊόντων
Αναθεώρηση και ανταπόκριση στις μεταβαλλόμενες ανάγκες και οικονομικές συνθήκες
Ενημέρωση για τα νέα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και τη τρέχουσα νομοθεσία
Παραγωγή οικονομικών εκθέσεων
Σχεδιασμός Οικονομικών στρατηγικών
Σύνταξη προϋπολογισµών (budgeting)
Financial due diligence
Tax Due diligences
Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη μείωση του κόστους λειτουργίας
Βελτίωση των Ταμειακών Ροών
Οικονομική μοντελοποίηση και πρόβλεψη.

Investments

Υποστήριξη επενδυτών (private equity & venture capital)
Υποστήριξη στην απόκτηση και πώληση Επιχειρήσεων
Ανάλυση των οικονομικών στοιχείων για τον καθορισμό της θέσης του οργανισμού απέναντι στους επενδυτές.
Διατύπωση συστάσεων για τη χρηματοδότηση των εταιριών.
Συγχωνεύσεις Εταιρειών
Εκτιµήσεις κινδύνου απάτης
Υποστήριξη ανεύρεσης οικονομικών πόρων και κεφαλαίων (fundraising)
Παροχή υπηρεσιών επί θεµάτων συγχωνεύσεων, απορροφήσεων ή αποσχίσεων κλάδων
Εκπόνηση µελετών αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων

Χρειάζεστε βοήθεια;


Παρακαλώ μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας με 1-2 εργάσιμες ημέρες.

info@xastiotis.gr+30 2410 282026

Επικοινωνία

Μπορούμε να είμαστε ο συνεργάτης που θα βοηθήσει να αναπτυχθείτε.